Algemene Voorwaarden

  1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Door u te registreren bij het Fifacoinsmarkt, stemt u volledig in met deze algemene voorwaarden. Het is verboden om zich te registreren en de dienst te gebruiken voor personen die niet akkoord gaan met het volgen van deze algemene voorwaarden.

1.2. De projectadministratie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van deze dienst.

1.3. Alle vragen aan de Fifacoinsmarkt beheerders met obscene of aanstootgevende inhoud worden genegeerd. In het geval van herhaalde overtreders, zullen we uw account bannen en verwijderen.

1.4. De beheerder is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen door gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen.

1.5. Aangezien de algemene voorwaarden niet alle specifieke werkgebieden in het project kunnen dekken, worden eventuele aanbevelingen of vereisten van de projectadministratie als aanvulling hierop beschouwd.

1.6. U benut een vrije uitwisseling wanneer u betaalt voor een bestelling


  1. ONZE ADMINISTRATIEPLICHTEN

2.1. Behoud de volledige functionaliteit van Fifacoinsmarkt.

2.2. Bezorg de bestelde munten binnen 3 dagen aan de gebruiker die de bestelling heeft geplaatst.

2.3. Stel gebruikers onmiddellijk op de hoogte van mogelijke storingen in de functionaliteit van Fifacoinsmarkt.


  1. GEBRUIKERSPLICHT

3.1. Geef de juiste informatie op bij het registreren.

3.2. Als er storingen of fouten worden gevonden in het script en de werking van de website, meld de storing dan aan de technische ondersteuningsdienst.

3.3. Probeer de website niet te hacken en maak geen gebruik van mogelijke script kwetsbaarheden. Overtreders worden onmiddellijk verbannen.

3.4. Het is ten strengste verboden om links te plaatsen die virussen en phishing websites / links naar bronnen bevatten die in strijd zijn met de wetten van uw land.

3.5. Geef de juiste informatie op het bestelformulier. Anders worden de munten niet bij u afgeleverd.

3.6. Gebruik uw munten zo snel mogelijk nadat uw bestelling is afgerond.

3.7. U gaat akkoord met mogelijke sancties van EA die kunnen voortvloeien uit het kopen van munten. Ons systeem is zo veilig mogelijk, maar er zijn altijd risico's.

 

  1. BASIS VOOR VERWIJDERING EN BLACKLISTING (BAN)

4.1. Alle gebruikers zullen de algemene voorwaarden van Fifacoinsmarkt volledig en impliciet volgen. Onenigheid of voortdurende betwisting van de algemene voorwaarden brengt BAN met zich mee.

4.2. Misleiding van het systeem, hackpogingen, inloggen op andere gebruikersaccounts.

4.3. Chantage van gebruikers, pogingen en fraude.

4.4. Vragen aan de Fifacoinsmarkt beheerdersmet obscene of aanstootgevende inhoud.

4.5. Medeplichtigheid aan of medeplichtigheid aan bovenstaande overtredingen.